• DNASOLUM.NL / DNASOLUM.BE

  • ISO17025

Betrouwbaarheid DNA-test

Al jarenlang worden er vaderschapstesten uitgevoerd. Maar pas met de komst van de DNA vaderschapstest in de jaren ´80 kunnen we stellen dat er een betrouwbare vaderschapstest bestaat. DNA-testen geven een zeer nauwkeurig testresultaat. Hieronder krijgt u alle antwoorden op uw vragen met betrekking tot de betrouwbaarheid van een DNA vaderschapstest.

DNA vaderschapstest biedt 99,99 % zekerheid
Een DNA vaderschapstest is een zeer betrouwbare methode om vast te stellen of er sprake is van een biologische verwantschap tussen een potentiële vader en een kind. Wanneer een vaderschapstest de potentiële vader niet kan uitsluiten als biologische vader, kan over het algemeen met 99,99 % zekerheid geconcludeerd worden, dat de betreffende man de biologische vader van het kind is. De kans dat er twee personen met hetzelfde DNA op deze
aardbol rondlopen, is één op vele biljoenen. Identieke tweelingen kunnen hierop soms een uitzondering vormen.

Hoe werkt een DNA vaderschapstest?
Om een DNA vaderschapstest uit te kunnen voeren, wordt er eerst DNA afgenomen van de personen die getest moeten worden. Dit gebeurt door met een wattenstaafje langs de binnenkant van de wang te strijken, om zo wat wangslijmvlies af te nemen. Hieruit wordt DNA gehaald. Er wordt vervolgens getest op 16 genetische merkers. Voor iedere merker moet er een match zijn voor beide allelen. Een allel is een bepaalde uitvoering van een gen op een
specifieke plaats op een chromosoom, die de erfelijke informatie draagt. Zo moeten de allelen van een kind, die niet overeenkomen met de allelen van de moeder, wel overeenkomen met die van de vader. Als de geteste man deze allelen niet heeft, dan kan met 100% zekerheid geconcludeerd worden dat hij niet de vader is. Wanneer er sprake is van een positieve match bij een analyse van 16 genetische merkers, dan kan men met ongeveer 99,99 % zekerheid
stellen dat de betreffende man de vader is.

Onbetrouwbare vaderschapstest?
Er bestaan nauwelijks omstandigheden die een vaderschapstest onbetrouwbaar kunnen maken. Er zijn twee mogelijke situaties te bedenken waarbij een vaderschapstest zou kunnen mislukken. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er onduidelijkheid bestaat over van wie het DNA-materiaal afkomstig is, doordat DNA-monsters verwisseld zijn. Zeer zelden kan het ook voorkomen dat het DNA-materiaal vervuild is geraakt, bijvoorbeeld wanneer er per ongeluk verschillende DNA-sporen met elkaar vermengd zijn. Wanneer dit gebeurt, moet er opnieuw DNA afgenomen worden van de te testen personen en moet er opnieuw een analyse uitgevoerd worden. Zeker wanneer u een rechtsgeldige vaderschapstest laat uitvoeren, is de kans zeer klein dat de vaderschapstest mislukt. Deze vaderschapstest wordt namelijk uitgevoerd onder zeer strenge voorwaarden, waardoor onder andere fraude onmogelijk wordt gemaakt. De resultaten van deze vaderschapstest kunnen dan ook gebruikt worden in de
rechtbank.

Vaderschapstest thuis afnemen
Bent u gesteld op uw privacy en wilt u de testresultaten alleen maar voor privé doeleinden gebruiken, zoals gemoedsrust, dan kunt u ook heel eenvoudig een thuistest doen. De DNA-kit wordt naar u toegestuurd. Met een wattenstaafje neemt u dan zelf wat wangslijmvlies af van de te testen personen als DNA-monster. De DNA-monsters stuurt u vervolgens terug naar het laboratorium.

Kortom; DNA spreekt voor zich. Een DNA vaderschapstest is dan ook een zeer betrouwbare methode om erachter te komen of de vermeende vader ook werkelijk de biologische vader is.